TJÄNSTER

Vid planering av effektfaktorkorrigering hjälper vi kunderna att välja en funktionell och säker lösning till en rimlig kostnad.

LÄS MER OM TJÄNSTERNA

ELRÄKNINGSANALYS

TKF:s elräkningsanalys är ett effektivt sätt att fastställa behovet av effektfaktorkorrigering. En preliminär analys kan göras genom att analysera själva elräkningarna eller genom att be elbolaget om det senaste årets förbrukningsdata. Om förbrukningsuppgifterna har en reaktiv in- eller uteffekt kan det vara väl värt att skicka dessa data till en TKF-specialist för en analys av elförbrukningen. Baserat på denna analys fastställer vi om korrigeringen av effektfaktorn är korrekt. I annat fall föreslår vi lämplig utrustning för detta eller ytterligare analys. För en mer exakt rapport om elkvaliteten krävs en kartläggning av effektfaktorkorrigeringen eller mätningar av effektkvaliteten.

SKICKA EN ELRÄKNING FÖR ANALYS

KORRIGERING AV EFFEKTFAKTOR – KARTLÄGGNING

Kartläggningen av effektfaktorkorrigering omfattar inspektion av befintlig utrustning, momentan mätning av elrummets elkvalitet, en analys av behovet av effektfaktorkorrigering samt en utvärdering av vilken utrustning som kan installeras för att åtgärda detta. Om anläggningen har flera elrum bakom kraftnätets mätpunkt kan separata mätningar göras för att fastställa behovet av effektfaktorkorrigering för varje elektriskt rum.

Baserat på kartläggningen beräknas lämplig effektfaktorlösning och beräknad återbetalningstid. När kartläggningen av effektfaktorkorrigering utförs som en uppföljning av TKF:s analys av elräkningen dras priset på analysen av från fakturan.

KONTAKTA OSS

MÄTNINGAR AV ELKVALITET

Det kan vara bra att mäta elkvaliteten av flera orsaker:

 • För att säkerställa elkvaliteten i en ny byggnad. För att identifiera och reparera brister innan de orsakar problem.
 • För att undersöka elkvaliteten efter installation av ny utrustning eller andra större förändringar.
 • För att söka efter fel i elektrisk utrustning eller orsakerna till fel.
 • För att fastställa elkvaliteten vid anslutningen till elbolaget.

En elkvalitetsmätning tar 1–7 dagar. I en omfattande mätrapport jämförs installationen med gängse spänningsegenskaper hos elektricitet som tillhandahålls via elnätet för allmän distribution (SS-EN 50160) och förslag på åtgärder ges. Nivåer av övertoner som leder till att enheter går sönder kan t.ex. ses vid mätningar av elkvaliteten.

KONTAKTA OSS

INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING

Vi erbjuder olika tjänster relaterade till utrustningen utifrån kundernas behov. Installation och/eller idrifttagning kan inkluderas i leveransen av utrustningen. I samband med initieringen erbjuder vi utbildning i korrekt användning och underhåll av produkten, för att säkerställa att produktens livslängd blir så lång som möjligt.

PRODUKTER

UNDERHÅLL OCH UTÖKAD GARANTI

Årligt underhåll av kompensationsutrustningen för reaktiv effekt säkerställer korrekt bruk av utrustningen, dess säkerhet samt maximala livslängd. Årliga underhållskontroller omfattar komponent- och trådanslutningar, renings- och värmegenomsökningar av kondensatorbatteriet, byte av filter och momentan provning av elkvaliteten med och utan aktiverad kompensation för reaktiv effekt. Vid momentan mätning avslöjas eventuella problem med elkvaliteten, såsom övertoner som inträffar vid tidpunkten för mätningen. TKF:s effektfaktorkorrigering kan utrustas med ett fjärranslutet system för kontinuerlig mätning i syfte att analysera elkvaliteten. Om du registrerar dig för ett årligt serviceavtal när du köper utrustningen kan du även få en utökad garanti på två eller tre år för din enhet.

PRODUKTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation