ELENTREPRENÖRER

KONTAKTA OSS
Elentreprenören är fastighetsägarens pålitliga kontakt för alla elärenden. TKF är entreprenörens partner i ärenden som rör effektfaktorkorrigering och elkvalitet.

KORRIGERING AV EFFEKTFAKTOR
LÖSNINGAR

Vi erbjuder stöd för att bestämma behovet av kompensation, mätningar av elkvalitet, val av utrustning och underhåll. Med ett snedavstämt filterbatteri, kan kunden eliminera avgifter för reaktiv effekt, medan ett övertonsfilter tar bort problem orsakade av övertoner. Våra reservdelar passar för reaktiveffektregulatorer tillverkade av TKF samt även många andra tillverkare. TKFs produkter är enkla att få tag på från grossister med ett omfattande utbud av elutrustning.

PRODUKTER

HELTÄCKANDE TJÄNSTER
INOM ELKVALITET

För nya byggnader och platser har konstruktören ofta specificerat utgången och kompensationsstegen för reaktiveffektregulatorer. TKF erbjuder passande utrustning som är enkel att installera och driftsätta. Om det har gjorts en bokning av utrustning, hjälper vi dig att kontrollera utrustningsspecifikationen i slutet av det elentreprenadarbetet. Vi utför vid behov mätningar av elkvalitet på både nya och befintliga anläggningar och ger rekommendationer för åtgärder.

TJÄNSTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation