Alla elektriska apparater kräver aktiv effekt för att kunna fungera. Aktiv kraft används för det faktiska arbetet, som att köra en elmotor. Men många elektriska komponenter kräver också reaktiv effekt. En elmotor behöver reaktiv effekt för att bibehålla motorns magnetfält.

Den reaktiva effekten kan genereras med kraftverkets generatorer och överförs till användningsstället via nätet och transformatorerna. Längs vägen, använder den reaktiva effekten upp kapaciteten i elnätet och orsakar förluster. I bilden nedan indikeras användningspunkten med en elmotor.

Istället för en motor, kan användningspunkten vara till exempel en byggnad. Sådana platser har många enheter som kräver reaktiv effekt bakom elrummet på plats.

Elnätsbolaget strävar efter att eliminera överföringen av reaktiv effekt via elnätet. Genom att ta ut avgifter för reaktiv effekt, styr elnätsbolaget sina kunder mot att kompensera för den reaktiva effekten på plats, så nära användningspunkten som möjligt. Reaktiveffektregulatorer som är installerade direkt intill användningsstället, genererar reaktiv effekt lokalt, och frigör elnätskapacitet för att transportera aktiv effekt. Kompensation för en motor kan utföras med en kondensatorenhet som installeras i dess terminaler:

Den mest typiska lösningen är att installera ett snedavstämt filterbatteri i elrummet för att kompensera för den reaktiva effekt som krävs av alla enheter som är anslutna till rummet:

Effektfaktorn Cosϕ för en elmotor varierar från 0,7 till 0,85. Korrigeringsutrustningen för effektfaktorn ger en effektfaktor nära 1,0 men inte högre; i själva verket bör den förbli något under 1,0 för att vara säker. Som nämnts ovan, kan du i stället för en enda elmotor tala om effektfaktorn för en plats (byggnad, industrianläggning…) och effektfaktorkorrigering för platsen.

I elektrotekniska termer kan detta visas med effekttriangeln:

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation
  2021-11-03T06:35:21+00:00