PASSIVA ÖVERTONSFILTER

Övertonsströmmar förekommer i kraftnät på grund av icke-linjära belastningar, såsom datorer, frekvensomvandlare och UPS-utrustning. Bland annat ökar övertonsströmmarna förluster och orsakar störningar i elektriska apparater. När en specifik överton (t.ex. 5: e eller 7:e frekvensen) är för stor för nätverket behövs ett passivt övertonsfilter.

LÄS MER

PASSIVA ÖVERTONSFILTER

Övertonsströmmar förekommer i kraftnät på grund av icke-linjära belastningar, såsom datorer, frekvensomvandlare och UPS-utrustning. Bland annat ökar övertonsströmmarna förluster och orsakar störningar i elektriska apparater. När en specifik överton (t.ex. 5: e eller 7:e frekvensen) är för stor för nätverket behövs ett passivt övertonsfilter.

LÄS MER

FILTERING AV ÖVERTONER

Som namnet antyder är ett passivt övertonsfilter utformat för ett nätverk med en hög grad av övertoner, för att förbättra elkvaliteten genom att filtrera bort vissa övertonsfrekvenser (t.ex. 5:e frekvensen). Det passiva övertonsfiltret förbättrar dessutom effektfaktorn på samma sätt som ett snedavstämt filterbatteri. Vid måttliga övertoner rekommenderas användning av det billigare, snedavstämda filterbatteriet i stället för ett passivt övertonsfilter. Om nätverket t.ex. innefattar de 5:e och 7:e övertonsfrekvenserna är lösningen att installera separata lämpligt dimensionerade övertonsfilter för varje frekvens. En misstänkt hög nivå av övertoner bekräftas genom mätningar.
MÄTNINGAR AV ELKVALITET
Suodatinparistot yliaaltovirtoja yliaaltopitoisuus
Suodatinparistot yliaaltovirtoja yliaaltopitoisuus

DE VANLIGASTE PASSIVA ÖVERTONSFILTREN

 • 5:e övertonsfiltret (250 Hz), 150 kVAr–300 kVAr
 • 7:e övertonsfiltret (350 Hz), 150 kVAr–300 kVAr
 • Skåpmått 800 x 600 x 2 000 (b x d x h)
 • Spänning, till exempel 400 V eller 690 V
 • Temperaturklass: 0–35 °C
ÖVERTONER

Övertoner

I idealfallet följer den elektriska strömmen och spänningen ett sinusformat mönster (SVART). Vissa elektriska enheter orsakar störningar i vågformen i elnätet som försörjer enheten. Dessa störningar i vågformen kallas övertoner. Övertoner är multipler av basvågens frekvens (OLIKA FÄRGER). Övertonerna läggs på basvågen, vilket leder till en förvrängd sinuskurva (RÖD).

Suodatinparistot yliaaltovirtoja vikaantumista epälineaarista yliaaltopitoisuus

Källor för övertoner

Kända källor till övertoner inkluderar frekvensomvandlare, switchade strömförsörjningsenheter, tyristor-switchar, hem- och kontorselektronik, UPS-utrustning, LED-lampor och urladdningslampor.

Skador

Skador orsakade av övertoner inkluderar ökade störningar i elnätet och på elanvändares enheter, samt även minskad kapacitet för utrustningen. Övertoner orsakar också felaktiga mätaravläsningar samt fel i automationsutrustning och skyddsreläer.

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation