OEM

KONTAKTA OSS
Energieffektivitet är en verklig konkurrensfördel för en tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturer, OEM). OEM-företagens kunder förväntar sig att de ska tillhandahålla allt mer energieffektiva lösningar för att spara driftskostnader. Förbättring av en enhets effektfaktor kan ses. direkt i driftskostnaderna. Med TKFs lösningar kan OEM-företag förbättra effektfaktorn i sina applikationer.

ENERGIEFFEKTIVITET
FÖR KUNDERNA

Till exempel kan en avlägsen gruva generera sin egen energi med dieselgeneratorer. En reaktiveffektregulator som är installerad i enheten frigör generatorerna till att generera verklig aktiv effekt istället för den reaktiva effekt som används av enheten. Gruvor använder alltmer sol- och vindkraft för att generera sin energi, vilket understryker vikten av effektfaktorn ännu mer. Om gruvan är ansluten till elnätet, ökar en dålig effektfaktor på ett väsentligt sätt de avgifter som betalas av gruvan till elnätsbolaget.

TJÄNSTER

ELEKTRISK
KOMPATIBILITET

Utrustning finns ofta utmanande driftsmiljöer: en fabrik med sina fältspecifika egenskaper, trafik under jord, ovan jord, på havet och i luften, eller varför inte en avlägsen gruva. En enhet som är installerad i driftsmiljön måste fungera utan att orsaka störningar i elnätet. Å andra sidan, måste enheten också tåla alla övertoner, avbrott i strömförsörjningen och andra fluktuationer i elkvaliteten som kan uppstå i elnätet. TKFs lösningar säkerställer att enheten är lämplig för sin driftsmiljö avseende elkvaliteten.

PRODUKTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation