Mossbergets Metrodepå förvaringshall. Bild: M. Alantie/LänsiMetro

MOSSBERGETS METRODEPÅ

Byggandet av Mossbergets Metrodepå i Esbo, Finland är en del av den andra etappen av den västra utbyggnaden av Helsingfors metro. Utöver depån innebär fasen att man ska bygga fem nya stationer och sju kilometer spår. Depån byggs på grund av det ökade tågbehovet och kommer att betjäna hela metronätet, inte bara dess västra del.

Entreprenören för Mossbergets västra Metrodepå består av konsortiet Sammalvuori, som består av bolagen Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, TerraWise och Aro Systems. TKF levererade fyra reaktiveffektregulatorer för depån.

Arbetet med Mossbergets depå inleddes i maj 2016. Konstruktionsarbetet för kontraktet kommer att slutföras 2020. Kontraktet omfattar konstruktion, schaktning och komplett konstruktion av Mossbergets Metrodepå.

Förutom tekniska anläggningar, omfattar depån personalutrymmen, garage och en förvaringshall stor som åtta fotbollsplaner där det finns utrymme att förvara 20 tåg med tillhörande vagnar.


Mossbergets Metrodepå. Bild: LänsiMetro

VAD HÄNDER VID DEPÅN?

VAD HÄNDER VID DEPÅN?

När det gäller installationstekniken så är de tekniska anläggningarna för ström, luftkonditionering och metrons elsystem belägna i de anslutande korridorerna 5-1. Korridorerna kopplar samman garaget och förvaringshallen. Det finns två utgångsschakt som också fungerar som rökutlopp och nödutgångar.

Omkring 30 till 45 personer arbetar på depån under installationsteknikfasen.  Projektledare Joni Muttilainen ansvarar för Aro Systems andel av projektledningen vid Mossbergets depå. Han började på projektet för ungefär ett år sedan och är inställd på att fortsätta på jobbet i ytterligare ett år. Arbetet är ansvarstyngt och kräver delegering och problemlösningsförmåga.

Depåns komplexa huvudströmsystem består av elsystem som används för att serva metron, samt elsystem för tekniska installationer, inklusive belysning, vägguttagscentraler, rökutsugning och reservkraftsystem.

Reservkraften i depån utgör en stor del av elförsörjningen. Till exempel kan cirka en tredjedel av all belysning drivas med reservkraftsystemet. Depån är även utrustad med ett omfattande brandlarmsystem. Systemet gör det möjligt att precisera exakt var det brinner med hjälp av värmedetektering. Behovet av reaktiveffektregulatorer ökar med den stora mängden VVS-utrustning.

Huvudsystemet för strömförsörjning har fyra transformatorer och huvudväxlar. Reaktiv effekt vid växlarna kompenseras med reaktiveffektregulatorer som levereras av TKF. Reaktiveffektregulatorerna fungerar parallellt med växlarna för att mäta behovet av reaktiveffektreglering och producera nödvändig reaktiv effekt för alla belastningssituationer.  Reaktiveffektregulatorerna består av fyra 200-kvar snedavstämda filterbatterier som installerades samtidigt som växlarna.

Filterbatterierna för reaktiveffektregulatorerna anslöts för några månader sedan, och kommer att tas i drift när depån ansluts till nätet. Idrifttagning är enkel, eftersom TKF har levererat regulatorer med en förkonfigurerad styrenhet som fungerar som utrustningens hjärna. När strömmen slås på aktiveras reaktiveffektregulatorerna automatiskt. TKF utför fabrikstester före installation av utrustning. När enheterna har tagits i drift kommer alla steg att testas på nytt manuellt. Efter detta kommer depåteknikerna fortsätta att övervaka utrustningen under några månader.

TKF Teemu Lindgren (vänster) och Aro Systems Joni Muttilainen, och TKF .

TKF OCH ARO SYSTEMS, ÅR AV PARTNERSKAP

Aro Systems är en mångåriga partner till TKF. Aro Systems använder en handfull utvalda leverantörer med garanterad produktkvalitet. I början av ett projekt skickas anbudsförfrågningar till utvalda leverantörer innan ett slutligt beslut fattas. Kvaliteterna hos en bra leverantör är kvalitet, tidsplan, pris och service.

”TKF levererade produkterna i tid, och TKF:s projektledning var engagerade och proaktiva under varje steg i projektet. Vårt samarbete var smidigt och enkelt”, säger Joni Muttilainen.

REAKTIVEFFEKTREGLERING VID MOSSBERGETS METRODEPÅ:

Fyra snedavstämda TKF-filterbatterier
Typ TKF-E200/2 x 12,5 + 25 + 3 x 50/400 – 50 – 189
Effekt 200 kvar
Kompensationssteg 2 x 12,5 kvar + 25 kvar + 3×50 kvar
400 V, 50 Hz
Inställningsfrekvens 189 Hz
600 mm x 600 mm x 2 000 mm (b x d x h)
320 kg

ARO SYSTEMS:

Grundades som Sähkö-Aro av Pentti Aro 1954. Det första kontoret var beläget i Åggelby, Helsingfors, i källaren till ett förortshus. Inledningsvis utförde företaget elarbeten för småhus. Under årens lopp har det familjeägda företaget vuxit och utvidgats till Tammerfors och Uleåborg. Idag är Aro Systems Oy en av de största leverantörerna av installationsteknik i Finland för el-, telekom-, IT-systems- och VVS-installationer samt underhåll. På Mossbergets depå ansvarar Aro Systems Oy för alla aspekter av installationstekniken för konsortiet, inklusive eldragning, VVS, automation och projektledning. Idag anställer Aro Systems cirka 300 yrkesverksamma inom branschen.

 

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ

  (Liitteiden suurin sallittu tiedostokoko on 1MB.)

  Poista

  Poista

  Poista

  Poista

  Poista

  Lisää seuraava tiedosto

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Myyntijohtaja

  Kumppanuudet ja Euroopan myynti

  Tilaa uutiskirje
  2019-11-25T13:53:53+00:00