LÖSNINGAR FÖR MELLANSPÄNNING

TKF:s lösningar för mellanspänning håller spänningskvaliteten i klientens nätförbindelsepunkt på den nivå som standarder förutsätter. Med bättre spänningskvalitet uppnår man mycket nytta och många fördelar, såsom lägre effektsvinn, bättre näteffektivitet och funktionalitet samt ekonomiska besparingar.

LÄS MER

LÖSNINGAR FÖR MELLANSPÄNNING

TKF:s lösningar för mellanspänning håller spänningskvaliteten i klientens nätförbindelsepunkt på den nivå som standarder förutsätter. Med bättre spänningskvalitet uppnår man mycket nytta och många fördelar, såsom lägre effektsvinn, bättre näteffektivitet och funktionalitet samt ekonomiska besparingar.

LÄS MER

SPÄNNINGSKVALITETEN ÄR VIKTIG

Vi hjälper vår klient att upprätthålla spänningskvaliteten i nätförbindelsepunkten på den nivå som standarderna förutsätter. Spänningskvalitetens gränser och värden definieras av olika standarder såsom till exempel EN 50160-standarden.
TJÄNSTER
estokelaparisto pätöteho loisteho sähkölaite sähköverkko yliaaltovirrat

LÖSNINGAR FÖR SPÄNNINGSKVALITET TILL MELLANSPÄNNING

De lösningar för mellanspänning som TKF erbjuder förbättrar spänningskvaliteten och effektiviteten i elnät genom att förbättra effektkoefficienten och eliminera harmoniska flöden.

Våra lösningar hjälper till att hålla spänningskvaliteten tillräcklig utöver nätförbindelsepunkten, även i andra delar av intranätet. Det är viktigt att ta hand om nätets olika delar, eftersom elnätet kan vara utbrett med flera transformatorer och styrapparater. I dessa situationer bör man se på helheten och inte endast på nätförbindelsepunkten. Brister i spänningskvaliteten orsakar effektsvinn i intranätet samt kan orsaka funktionsstörningar i elnätet och de elektriska apparater som hör till den.

Vi producerar lösningar åt elnätsbolag, kraftproduktion och entreprenörer och för olika industribranscher, såsom tung industri, stål-, pappers-, kemi- och gruvindustrin.

Fördelar med bättre spänningskvalitet och näteffektivitet:

 • Mindre effektsvinn alltså belastas nätet och transformatorerna av mindre flöden
 • Man undviker nätbolagets fakturor för wattlös effekt
 • Elnätets bättre effektivitet och funktionalitet samt mindre störningar för apparater som är i nätet
 • Elnätets större belastningskapacitet (efter avlägsnande av wattlös effekt och harmoniska övertoner finns det tillväxtmån för aktiv effekt.
 • Elektriska apparaters längre förväntade livslängd (mindre svin betyder fler bruksår)
 • Ekonomiska besparingar och bättre miljövärden (mindre behov av investeringar i elnätet)

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation