INDUSTRIN

KONTAKTA OSS
Inom industrin är det viktigt med balans både för elnätsbolagets anslutningspunkt och för anläggningens interna elkraftnät. Elnätsbolaget mäter industrianläggningens ingång och utgång av reaktiv effekt vid anslutningspunkten och debiterar en avgift för reaktiv effekt, ifall det är aktuellt. Naturligtvis måste det säkerställas att anläggningen inte kommer orsaka problem för elkvaliteten i elnätet.

BESPARINGAR MED
KORRIGERING AV EFFEKTFAKTOR

Utöver anslutningspunkten är industrianläggningar mycket intresserade av stabiliteten i sina egna elkraftnät. Effektfaktorkorrigering genomförs normalt så nära konsumtionspunkten som möjligt. De befintliga kablarna och transformatorerna är nog, när det interna elnätet endast är laddat med aktiv effekt. Direkta besparingar kan skapas med mindre dimensioner av elnätet och utrustningen.

TJÄNSTER

HELTÄCKANDE TJÄNSTER
INOM ELKVALITET

Oväntade skador på utrustningen, för tidiga brott och funktionsstörningar orsakas ofta av problem med elkvaliteten. TKF undersöker vid behov övertoner och andra faktorer för elkvalitet. Årligt underhåll av reaktiveffektregulatorerna samt att låta en professionell kontrollera utrustningens lämplighet rekommenderas, särskilt i samband med förändringar i elnätet.

PRODUKTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation