ELNÄTSBOLAG

KONTAKTA OSS
Elnätsbolag och TKF delar ett gemensamt mål: att hjälpa dem som är anslutna till nätet för att göra sin del för att säkerställa stabiliteten i elnätet.

HELTÄCKANDE TJÄNSTER
INOM ELKVALITET

Vid behov mäter TKF elkvaliteten vid anslutningspunkten och rekommenderar åtgärder. När en part ansluten till elnätet inte kan stanna i det angivna fönstret för reaktiv effekt och måste betala en avgift för reaktiv effekt, kan TKFs experter hjälpa till med att ange lämplig utrustning för effektfaktorkorrigering och en lösning för övertonsfiltrering.

TJÄNSTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation