ELKONSTRUKTÖRER

KONTAKTA OSS
Elkonstruktörer fattar viktiga beslut om byggtjänster för en fastighet eller implementeringen av el för en industrianläggning. Effektfaktorkorrigering och kvalitetssäkring för el är en viktig del av hela projektet. Vi på TKF hjälper konstruktörer med ärenden som rör effektfaktorkorrigering och elkvalitet.

BESPARINGAR MED EFFEKTFAKTORKORRIGERING

Kostnadsbesparingar under livscykeln och stabiliteten i elnätet är de avgörande faktorerna för att utforma effektfaktorkorrigering. Med lämpliga reaktiveffektregulatorer, kan avgifter för reaktiv effekt elimineras under hela livscykeln. Dessutom sänker lokal effektfaktorkorrigering kostnaderna genom att påverka dimensioneringen av elektrisk utrustning. Till exempel kan mindre transformatorer eller kablar vara tillräckligt när reaktiv effekt inte förbrukar kapacitet i elnätet.

ÖVERTONER

Målet är att säkerställa hög elkvalitet i konstruktionsfasen. Utöver reaktiv effekt, beaktas också faktorer som övertoner. Ju fler frekvensomvandlare, LED-lampor, UPS-enheter eller elektronik det finns, desto mer sannolikt är det att övertoner kommer orsaka problem på platsen.

PRODUKTER

ANALYS AV ELKVALITET

När parametrarna för elnätet är kända i tillräcklig detalj, anges utrustningen för effektfaktorkorrigering och övertonsfiltrering som en del av konstruktionen. Vid behov görs en reservation för utrustningen och TKF utför kvalitetsmätningar för elen när anläggningen har tagits i drift. Behovet av utrustning och dess egenskaper bestäms utifrån mätresultaten.

TJÄNSTER

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

  The maximum attachment file size limit is 1MB.

  Tampereen Kondensaattoritehdas (FI)
  Kaapelikatu 3, FI-33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Försäljningschef

  Partnerskap och försäljning i Europa

  Teknisk dokumentation