PALVELUT

Tarjoamme sähkönlaadun palvelut sähkölaskun analyysista vaativiin mittauksiin. Autamme asiakasta toimivan, kustannuksiltaan järkevän ja turvallisen ratkaisun valinnassa. Meiltä saa kompensointilaitteistojen asennuksen, käyttöönoton, tarkastukset ja huollot.

SÄHKÖ­­LASKUN ANA­LYYSI

TKF:n sähkölaskun analyysi on tehokas tapa selvittää loistehon kompensoinnin tarve. Alustavan analyysin voi halutessaan tehdä itse sähkölaskuja tutkimalla tai pyytämällä verkkoyhtiöltä kulutustiedot viimeisen vuoden ajalta. Erityisesti, mikäli kulutustiedoissa esiintyy loistehon otto- tai antoteho, kannattaa tiedot lähettää TKF:n asiantuntijan sähkönkulutuksen analyysiin. Analyysin perusteella toteamme kompensoinnin olevan kunnossa, ehdotamme sopivaa laitteistoa tai suosittelemme jatkoselvityksiä. Tarkempiin sähkönlaadun selvityksiin tarvitaan kompensointitarpeen kartoitus tai sähkönlaadun mittaukset.

KOMPEN­SOINTI­TARPEEN KARTOITUS

Kompensointitarpeen kartoituksessa tarkastetaan olemassa olevat kompensointilaitteet, tehdään sähkökeskuksessa hetkellinen sähkönlaadun mittaus, selvitetään kompensointitarve ja tarvittava laitteisto sekä varmistetaan laitteiston asennettavuus. Kun kohteessa on sähköverkkoyhtiön mittauspisteen takana useita keskuksia, keskuskohtainen kompensoinnin tarve selvitetään mittauksin.

Kompensointitarpeen kartoituksen perusteella tiedetään kohteeseen sopiva kompensointiratkaisu ja arvioitu takaisinmaksuaika. Kun kompensointitarpeen kartoitus tehdään jatkona TKF:n sähkölaskun analyysille, vähennetään laskusta analyysin hinta.

SÄHKÖN­­LAADUN MITTAUK­SET

Sähkönlaadun mittauksilla saavutetaan hyötyä useissa tilanteissa:

 • Varmistetaan uuden rakennuksen sähkönlaatu. Havaitut puutteet voidaan korjata ennen kuin niistä aiheutuu ongelmia.
 • Tutkitaan sähkönlaatu uusien laitteiden asennuksen tai muun merkittävän muutoksen jälkeen.
 • Etsitään sähkölaitteiden virhetoimintojen tai rikkoontumisten juurisyy.
 • Selvitetään sähkönlaatu verkkoyhtiön liityntäpisteessä.

Sähkönlaadun mittauksissa selvitetään kohteen sähkönlaatu 1-7 päivän kestoisilla mittauksilla. Kattavassa mittausraportissa verrataan tilannetta yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet määrittävään standardiin SFS-EN 50160 ja annetaan toimenpide-ehdotukset. Esimerkiksi laiterikkoja aiheuttavien harmonisten yliaaltojen taso selviää sähkönlaadun mittauksissa.

ASENNUS & KÄYTTÖÖN­OTTO

Tarjoamme laitteistoon liittyvät palvelut asiakkaan tarpeen mukaan. Laitteiston toimitukseen voidaan sisällyttää asennus ja/tai käyttöönotto. Käyttöönoton yhteydessä koulutamme laitteiston oikeanlaiseen käyttöön ja kunnossapitoon, jotta tuotteella olisi mahdollisimman pitkä elinikä.

HUOLTO & JATKETTU TAKUU

Kompensointilaitteiston vuosihuollolla varmistetaan laitteiston oikea toiminta ja turvallisuus sekä maksimoidaan sen elinikä. Vuosihuollossa tarkastetaan komponentit ja johdinliitokset, puhdistetaan ja lämpökuvataan paristo, vaihdetaan suodattimet sekä tehdään sähkönlaadun hetkellismittaus kompensointi päällä ja pois kytkettynä. Hetkellismittaus paljastaa mahdolliset sähkönlaadun ongelmat, kuten harmoniset yliaallot, mittaushetkellä. TKF:n paristot voidaan varustaa jatkuvalla etäluettavalla sähkönlaadun mittauksella. Tehdessäsi laitekaupan yhteydessä vuosihuoltosopimuksen, voit samalla hankkia laitteelle jatketun 2 tai 3 vuoden takuun.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

  (Liitteiden suurin sallittu tiedostokoko on 1MB.)

  Poista

  Poista

  Poista

  Poista

  Poista

  Lisää seuraava tiedosto

  TKF Power Quality Oy
  Kaapelikatu 3, 33330 Tampere

  Teemu Lindgren

  Myyntijohtaja

  Kumppanuudet ja Euroopan myynti

  Tilaa uutiskirje