LAITEVALMISTAJAT

OTA YHTEYTTÄ
Energiatehokkuus on laitevalmistajalle todellinen kilpailuvaltti. Laitevalmistajan asiakkaat odottavat laitevalmistajilta alati energiatehokkaampia ratkaisuja säästääkseen käyttökustannuksissa. Laitteen tehokertoimen parantaminen näkyy suoraan käyttökustannuksissa. TKF:n ratkaisuilla laitevalmistaja voi parantaa sovelluksensa tehokerrointa.

ENERGIATEHOKKUUTTA
ASIAKKAALLE

Esimerkiksi syrjäinen kaivos saattaa tuottaa energiansa itse dieselgeneraattoreilla. Laitteeseen asennettu tehokerrointa parantava kompensointilaitteisto vapauttaa generaattorit tuottamaan todellista pätötehoa laitteen käyttämän loistehon sijaan. Kaivokset tuottavat energiansa enenevissä määrin aurinko- ja tuulivoimalla, jolloin tehokertoimen merkitys korostuu entisestään. Mikäli kaivos on liitetty sähköverkkoon, huono tehokerroin nostaa merkittävästi kaivoksen verkkoyhtiölle maksamia maksuja.

PALVELUT

SÄHKÖINEN
YHTEENSOPIVUUS

Laitteiden käyttöympäristöt ovat usein haasteellisia: tehdas toimialakohtaisine ominaispiirteineen, liikenne maan alla, maalla, merellä ja ilmassa, tai vaikkapa syrjäinen kaivos. Käyttöympäristöön asennettavan laitteen tulee toimia aiheuttamatta häiriöitä sähköverkkoon. Toisaalta laitteen tulee kestää sähköverkossa mahdollisesti esiintyvät harmoniset yliaallot, sähkönsyötön katkokset ja muut sähkönlaadun vaihtelut. TKF:n ratkaisuilla varmistetaan laitteen sopivuus käyttöympäristöön sähkönlaadun kannalta.

TUOTTEET

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ

(Liitteiden suurin sallittu tiedostokoko on 1MB.)

Poista

Poista

Poista

Poista

Poista

Lisää seuraava tiedosto

Tampereen Kondensaattoritehdas
Kaapelikatu 3, 33330 Tampere
Tietosuojakäytännöt
Teemu Lindgren
Myyntijohtaja
+358 40 575 9800
teemu.lindgren@tkf.fi

Kumppanuudet ja Euroopan myynti

Tekniset dokumentit
Tilaa uutiskirje